Välkomna till Lamport Sweden AB

LAMPORT Sweden AB är företag inom TCECUR koncernen. Lamport Sweden AB är ett teknikföretag specialiserade inom området larmförmedling och larmkommunikation.

Välkomna till Lamport

Larmportalen är navet i Lamport Sweden AB

Lamport Larmportal är en digital säkerhetsplattform som ger användare kontroll över säkerhetsanläggningar. Portalen används av larminstallatörer, kommuner, företag och andra organisationer, med över 3000 anslutna anläggningar och hantering har skett av mer än 35 miljoner larmhändelser. Larmportalen erbjuder omfattande kontrollfunktioner och dokumentations hantering för säkerhetssystem, med tjänster som anpassas till användarens behov.

Dessutom utvecklar Lamport Sweden AB Larmsändare ”S1”, en modern larmsändare tillgänglig i Q4 2024, som möter behovet skapat av 2G och 3G-nätens nedläggning samt behovet av en modern och funktionell larmsändare. Utveckling sker i Sverige med WSI och Orbit-One. Försäljning av portal- och larmsändartjänster sker via återförsäljare och grossister.

Lamport har utvecklat ”Lamport Larmportal”, en digital säkerhetsplattform som ger användare kontroll över säkerhetsanläggningar. Portalen används av kommuner, företag och andra organisationer, med över 3000 anslutna anläggningar och 35 miljoner larmhändelser. Dessutom utvecklar Lamport ”S1”, en modern larmsändare tillgänglig i Q4 2024, som möter behovet skapat av 2G och 3G-nätens nedläggning. Utveckling sker i Sverige med WSI och Orbit-One (HANSA). Försäljning av portal- och larmsändartjänster sker via återförsäljare och grossister. Lamport Larmportal erbjuder omfattande kontroll och dokumentation för säkerhetssystem, med tjänster som anpassas till användarens behov.

Nyheter

Lamport Larmportal i ny tappning!
Uppdaterade gränssnitt, nytt GUI, moderniserad och klar att ta i drift.   

Aktuellt

SE ALLA NYHETER   

Det händer grejer! Ny larmsändare under tillverkning, Klar Q4 2024! Vi söker personal!

Publicerad

Mer om Lamport
Larmportal

Oberoende och kompatibel

Kompatibel med alla moderna säkerhetssystem och larmsändare som förmedlar larmhändelser på marknaden.

Allt på ett ställe

All information som logghändelser, dokumentation, information om dina säkerhetssystem lagras säkert på ett skyddat ställe. Lamport spar pengar, underlättar och förenklar ditt säkerhetsarbete.

Hög tillgänglighet

Omedelbar och effektiv kommunikation 
– rätt information till rätt mottagare dygnet runt, året runt.

Hållbart

En hållbar och miljövänlig tjänst i sig och detta genomsyrar också företagets arbetssätt.