Tjänster & Produkter

Helautomatiserad, digital och moln-baserad
larmförmedlingstjänst

Passar alla typer av säkerhetssystem som skickar händelser, t ex:

Inbrottslarm

Alla typer av inbrottslarm som förmedlar/skickar larm och larmhändelser är kompatibel med Lamport Larmportal.

Driftlarm

Driftlarm som förmedlar/skickar larm och larmhändelser är kompatibel med Lamport Larmportal.

Hisslarm

Hisslarm som förmedlar larmhändelser är kompatibel med Lamport Larmportal.

Personlarm

Alla typer av personlarm, fasta eller bärbara är kompatibla med Lamport Larmportal.

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation som förmedlar/skickar larm är kompatibel med Lamport Larmportal.

Brandlarm

Brandlarm som förmedlar/skickar larm är kompatibel med Lamport Larmportal. Brand och fellarm kan skicak i klartext och du själv kan välja vilken text som skall skickas.

Kompatibelt

Lamport Larmportal är kompatibel och passar med i stort sett alla moderna larmsystem och larmsändare på marknaden. Några exempel är Galaxy, Vanderbildt SPC, Teletec Power/NEO, Schrack, Hedengren och larmsändare från Add Secure, Dual Tech, IRIS, m.fl.

Fördelar med Lamport
Larmportal

Oberoende och kompatibel

Kompatibel med alla moderna säkerhetssystem som förmedlar larmhändelser på marknaden.

Allt på ett ställe

All information till dina säkerhetssystem lagras säkert på ett skyddat ställe.

Dokumentation, egenkontroller, servicerapporter samt övrig information om dina säkerhetsanläggningar lagras och kan lätt tas fram. En stor fördel är den elektroniska kontrolljournalen där teknikern eller någon annan gör förändringar i dina system, noterar sitt arbete. Uppgifterna lagras i kronologisk ordning, med vad som är gjort och när. Mail skickas till användaren då förändringarna är noterade.

Hög tillgänglighet

Lätt att komma åt. Med rätt inloggningsuppgifter kommer du åt portalen där du har tillgång till internet.

Omedelbar och effektiv kommunikation 
– rätt information till rätt mottagare dygnet runt, året runt.

Hållbart

En hållbar och miljövänlig tjänst i sig och detta genomsyrar också företagets arbetssätt.

Larmcentraler

Parallellt med larmhändelser till Lamport Larmportal förmedlas larmhändelser till ansluten larmcentral. Samtidigt som larm kommer in till larmbordet får du som vald larmmottagare exakt samma information i klartext som sms/e-post.

Med Lamport Larmportal har du alltid full kontroll på din larmcentral. Du kan lätt kontrollera alla larmhändelser i efterhand och du har alltid kontroll på väktaren, vad dom har gjort och deras utryckningstider.